Skip to product information
1 of 1

Seniorklockan

Drulleförsäkring

Drulleförsäkring

Regular price 149 SEK
Regular price 149 SEK Sale price 149 SEK
Sale Sold out
Tax included.
Storlek

149.00 kr  349.00 kr

Extra trygghet med vår drulleförsäkring, med utökad garanti för trasigt glas mm.

Lägg till vid köp av våra GPS-klockor och få möjligheten att köpa en ny klocka för halva priset om olyckan är framme.

 • Köp ny klocka oavsett modell för halva priset
 • Ingen självrisk
 • Gäller ett år från införskaffande.
 • Går att komplettera din klockorder upp till 30 dagar efteråt.

Du behöver teckna en försäkring per klocka.
Välj antal försäkringar nedan inkl antal år som du vill att den ska gälla:

View full details

Känn dig trygg med vår drulleförsäkring

Ibland är olyckan framme, hur försiktig du än är, och något händer som inte täcks av den vanliga garantin. Exempelvis när klockan tappas i golvet och displayglaset krossas.

Med vår drulleförsäkring är det enkelt och tryggt att försäkra dig även mot oförutsedda olyckor. Du får möjligheten att köpa en ny klocka för halva priset, oavsett vilken modell du väljer.

Collapsible content

Beskrivning

Försäkringen täcker

 • Krossat glas
 • Spricka i glas / klocka
 • Simkort som fastnat i klocka
 • Vattenskadad klocka
 • Batteriproblem

Försäkringen täcker inte

 • Borttappad klocka
 • Stöld av klocka

Försäkringen kan INTE tecknas för

 • Minifinder Nano
 • Mobiltelefon
 • Tillbehör
 • Leksaker

Vid skada

1. Tjänsten kan tecknas upp till 30 dagar efter köpet av en klocka i vår webbutik. Garantin gäller endast för den klocka som ingår i ordern eller som angivits bid beställningen av försäkringen.

2. Garantin gäller den ursprungliga köparen och användaren av klockan, inte för en annan person som senare köpte produkten begagnad.

3. Avtalet gäller över hela världen och 1 år från prenumerationsdatumet.

4. Avtalet omfattar bland annat trasigt glas, men med undantag för avsiktlig skada.

5. Om vi bedömer att klockan behöver undersökas av oss, står kunden för portot för att skicka in den skadade produkten.

6. Klockan ska hanteras och förvaras med normal försiktighet för att förhindra skador så långt som möjligt. Till exempel får produkten inte användas i situationer där risken för skada är uppenbar.

7. Vid skadestånd betalas ingen ersättning för kostnader och ingen kontant kompensation tillhandahålls. Kompensation ges i form av en rabatt vid köp av ny klocka av valfri modell. Vid byte till en ny produkt överförs återstående avtalsperiod till den nya produkten.

8. Dessa villkor kan från tid till annan komma att ändras. Dessa ändringar ska vara skriftliga och publicerade på denna sida för att vara giltiga.

9. Om fullgörande av åtaganden enligt villkoren väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelser och vars följder Safekid inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för ansvar för dröjsmål, skadestånd och/eller annan påföljd.

Villkor

1. Tjänsten kan tecknas upp till 30 dagar efter köpet av en klocka i vår webbutik. Garantin gäller endast för den klocka som ingår i ordern eller som angivits bid beställningen av försäkringen.

2. Garantin gäller den ursprungliga köparen och användaren av klockan, inte för en annan person som senare köpte produkten begagnad.

3. Avtalet gäller över hela världen och 1 år från prenumerationsdatumet.

4. Avtalet omfattar bland annat trasigt glas, men med undantag för avsiktlig skada.

5. Om vi bedömer att klockan behöver undersökas av oss, står kunden för portot för att skicka in den skadade produkten.

6. Klockan ska hanteras och förvaras med normal försiktighet för att förhindra skador så långt som möjligt. Till exempel får produkten inte användas i situationer där risken för skada är uppenbar.

7. Vid skadestånd betalas ingen ersättning för kostnader och ingen kontant kompensation tillhandahålls. Kompensation ges i form av en rabatt vid köp av ny klocka av valfri modell. Vid byte till en ny produkt överförs återstående avtalsperiod till den nya produkten.

8. Dessa villkor kan från tid till annan komma att ändras. Dessa ändringar ska vara skriftliga och publicerade på denna sida för att vara giltiga.

9. Om fullgörande av åtaganden enligt villkoren väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelser och vars följder Safekid inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för ansvar för dröjsmål, skadestånd och/eller annan påföljd.