Hur trygghetsklockan XL17 ger äldre mer självständighet

Hur trygghetsklockan XL17 ger äldre mer självständighet

När vi åldras är självständighet och trygghet två av de mest värdefulla aspekterna av vardagen. Trygghetsklockan XL17 är designad för att ge äldre en ny nivå av självständighet genom att kombinera avancerad säkerhetsteknologi med smarta hälsofunktioner. Låt oss utforska hur denna innovativa trygghetsklocka gör det möjligt för äldre att känna sig säkra, anslutna och aktiva.

Vad är Trygghetsklockan XL17?

Trygghetsklockan XL17 är inte bara en klocka utan ett helt trygghetssystem i form av en smartwatch. Med avancerade funktioner som GPS-spårning, SOS-knapp, tvåvägskommunikation och hälsomonitorering ger den äldre en tryggare och mer självständig tillvaro. Här är några av de viktigaste funktionerna:

 • SOS-knapp: Vid nödsituationer kan användaren enkelt trycka på SOS-knappen för att snabbt skicka ett nödlarm till förprogrammerade kontakter.
 • GPS-spårning: Med GPS-teknik kan anhöriga och vårdgivare se användarens exakta position i realtid.
 • Tvåvägskommunikation: Klockan fungerar som en mobiltelefon och möjliggör enkel kontakt med nära och kära.
 • Geo-staket: Definiera säkra zoner som hemmet eller en park, och få varningar om användaren lämnar dessa områden.

Hur Trygghetsklockan XL17 bidrar till ökad självständighet

 1. Ökad trygghet med SOS-knapp och GPS-spårning:
  Den lättanvända SOS-knappen och GPS-spårningen ger både användaren och deras nära ett extra trygghetslager. Om något skulle hända kan hjälp snabbt tillkallas och anhöriga får omedelbart veta var användaren befinner sig.

 2. Självständighet genom tvåvägskommunikation:
  Möjligheten att både ta emot och ringa samtal direkt från klockan ger användaren frihet att kommunicera när som helst, vilket minskar känslan av isolering.

 3. Geo-staket för trygg rörelsefrihet:
  Genom att definiera säkra zoner (t.ex. hemmet) och få varningar om användaren lämnar dessa, kan anhöriga känna sig tryggare medan användaren kan röra sig mer självständigt.

Varför välja Trygghetsklockan XL17?

 1. Enkel och intuitiv användning:
  Klockan är enkel att använda även för de som inte är tekniskt kunniga, med en tydlig display och stora knappar.

 2. Batteritid som håller:
  Med en lång batteritid behöver klockan inte laddas ofta, vilket gör den idealisk för daglig användning.

 3. Komplett trygghetssystem:
  Kombinationen av SOS-knapp och GPS-spårning gör Trygghetsklockan XL17 till ett komplett trygghetssystem för äldre.

Trygghetsklockan XL17 är en revolutionerande lösning för äldre som vill behålla sin självständighet och trygghet. Med GPS-spårning, SOS-knapp och hälsoövervakning erbjuder klockan både användare och deras nära en tryggare vardag. Utforska hur denna innovativa trygghetsklocka kan ge dig eller dina nära mer självständighet och sinnesro.

Back to blog